Jak przeprowadzić i zorganizować ewakuację? Podstawowe informacje 0
Jak przeprowadzić i zorganizować ewakuację? Podstawowe informacje

Ewakuacja jest zorganizowanym przemieszczeniem ludzi z miejsca objętego zagrożeniem do przestrzeni bezpiecznej dla ich życia i zdrowia. Przepisy dokładnie określają jak powinna przebiegać ewakuacja, na co w jej trakcie należy zwrócić uwagę a także wskazują na procedury obowiązujące przy ewakuacji dzieci oraz zwierząt. W awaryjnych sytuacjach wiele osób ulega panice, która jest największym wrogiem skutecznej i bezpiecznej ewakuacji - dowiedz się jak przeprowadzić ewakuację oraz jak przygotować się do niej w przypadku sytuacji zagrażającej Twojemu zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa.

 

Ewakuacja - podstawowe informacje

Ewakuacja polega na przemieszczeniu osób, których zdrowie i życie są zagrożone, do bezpiecznego miejsca w celu umożliwienia służbom, takim jak Państwowa Straż Pożarna, zwalczyć źródło zagrożenia. Przeprowadzana jest ona zarówno w przypadku katastrof klimatycznych, pożarów, jak i przy okazji wielu innych, mogących skończyć się tragicznie, wydarzeniach. W niektórych sytuacjach ewakuacja jest jedynym sposobem na przetrwania kryzysu, dlatego tak ważnym jest, by została profesjonalnie przeprowadzona a także dobrze zorganizowana. Właśnie z tego powodu w każdym budynku i lokalu użytkowym znajdują się znaki ewakuacyjne, określające kierunek i cel ewakuacji, którym jest miejsce zbiórki. To w jej trakcie weryfikowana jest obecność wszystkich osób, które znajdowały lub mogły znajdować się w budynku, dlatego bardzo ważnym jest, żeby w przypadku sytuacji awaryjnej, wszyscy udali się do któregoś z wyznaczonych miejsc zbiórki. Oznaczone są one specjalnym znakiem, który wygląda następująco:


znak miejsce zbiórki ewakuacji

 

Ewakuacja i alarmowanie o niej

Sygnałem do ewakuacji jest dźwięk dzwonka alarmującego o zagrożeniu. Alarmowanie o ewakuacji odbywa się najczęściej przy zastosowaniu elektronicznych systemów przeciwpożarowych, które w przypadku odcięcia dostępu do energii elektrycznej bez problemu można uruchomić ręcznie. W wyjątkowych sytuacjach stosowane są w tym celu syreny ręczne. W zależności od placówki, procedury dotyczące alarmowania o ewakuacji w wyniku zagrożenia pożarowego, wtargnięciu napastnika czy też podłożenia ładunku wybuchowego mogą się różnić, dlatego niezwykle ważnym jest, aby poznać zasady obowiązujące w określonych przestrzeniach. Każda placówka - od szkoły, poprzez centrum handlowe, aż po prywatne przedsiębiorstwo zobligowana jest do posiadania procedur określających alarmowanie o ewakuacji a także umożliwiających jej sprawne przeprowadzenie.

 

Ewakuacja z budynku - obowiązujące przepisy

W każdym użytkowanym budynku, w godzinach jego otwarcia, powinna znajdować się osoba znająca drogę ewakuacyjną oraz wyposażona w niezbędne urządzenia, umożliwiające zaalarmowanie innych osób, w nim przebywających, o zagrożeniu a także poinformowanie odpowiednich służb o sytuacji. Osobę taką, w przypadku firm, przedsiębiorstw czy też lokali użytkowych wyznaczyć musi ich właściciel oraz każdy pracodawca, dzięki temu, w przypadku awarii w budynku zawsze znajduje się w nim ktoś, kto zna najkrótszą drogę do wyjścia z jego wnętrza. Osoba ta zobligowana jest również do znajomości potencjalnych zagrożeń pożarowych mogących wynikać z charakteru działalności firmy lub przedsiębiorstwa, zliczenia stanu załogi w miejscu zbiórki oraz poinformowania służb o czyjejś (ewentualnej) nieobecności. W przypadku ewakuacji budynku, każdy może podążać również śladami znaków ewakuacyjnych, najczęściej umieszczanych na ścianach na wysokości oczu, tak żeby były dla każdego zauważalne. Ewakuacja z budynku o charakterze użytkowym wygląda podobnie jak ewakuacja z bloku choć ta druga jest zdecydowanie trudniejsza, gdyż trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy wszyscy lokatorzy opuścili swoje mieszkania.

 

Ewakuacja dzieci ze szkoły - co muszą wiedzieć uczniowie?

Ewakuacja ze szkoły, przedszkola czy też żłobka jest jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć - spanikowane dzieci utrudniają ich zliczenie przez opiekuna a jednocześnie są najbardziej podatne na wpływ chęci ucieczki. Placówki oświaty zobowiązane są do tego, żeby przedstawić swoim podopiecznym procedury obowiązujące w przypadku, gdyby konieczną była ewakuacja ze szkoły. W kontekście ewakuacji ze szkoły uczniowie koniecznie muszą znać miejsce zbiórki, sygnały alarmowe informujące o zagrożeniach i różnice pomiędzy nimi, a także numery alarmowe do straży pożarnej, policji oraz pogotowia. Warto mieć na uwadze, że w przypadku zagrożenia pożarowego dzieci wciąż podlegają jednak opiece nauczyciela, dlatego to on zobowiązany jest do opuszczenia z nimi klasy i terenu szkoły upewniając się, że nikt z jego grupy nie został wewnątrz budynku. Przepisy określają nie tylko sposób działania organów szkolnych, ale również obowiązki uczniów. Zgodnie z nimi każdy uczeń powinien:

  • ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,
  • na polecenie nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego,
  • niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie),
  • zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.,
  • po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się w uporządkowanym szyku w miejscu ewakuacji.

Ewakuacja ze szkoły, czy też ewakuacja dzieci z przedszkoli lub żłobków wymaga dużej ostrożności i uwagi - ich brak może bowiem spowodować przykre i bolesne konsekwencje.

 

Ewakuacja w punktach - przebieg ewakuacji

1. Wszczęcie alarmu informującego o zagrożeniu.
2. Poinformowanie służb ratowniczych o zagrożeniu i miejscu zdarzenia.
3. Otwarcie wyjść ewakuacyjnych, odblokowanie dróg ewakuacyjnych a także odcięcie głównego zasilania budynku.
4. Żwawa, lecz spokojna ewakuacja w miejsce zbiórki bez zabierania rzeczy osobistych.
5. Przeliczenie liczby osób, które opuściły budynek i weryfikacja, czy ktoś nie został w środku.
6. Wykazywanie pełnego posłuszeństwa względem decyzji podjętych przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej aż do zażegnania kryzysu lub zwolnienia.

 

Jak przeprowadzić ewakuację?

Ewakuację rozpocząć należy od rzetelnego poinformowania wszystkich osób przebywających w budynku o zagrożeniu oraz natychmiastowej konieczności opuszczenia obiektu. Kolejnym krokiem jest poinstruowanie wszystkich osób o kierunku ewakuacji, miejscu zbiórki a także konieczności pozostania w nim celem weryfikacji liczby osób, które opuściły budynek. Odpowiadając na pytanie jak przeprowadzić ewakuację nie można nie podkreślić roli porządku oraz zorganizowania w jej bezpiecznym przebiegu, dlatego przede wszystkim należy pamiętać o tym, że koniecznym jest sprawne opuszczenie budynku, bez siania paniki i chaosu. Wyposażenie budynku w systemy przeciwpożarowe takie jak: systemy oddymiania, oświetlenie awaryjne oraz wyłączniki przeciwpożarowe pozwalają nie tylko na szybszą interwencję, w sytuacjach kryzysowych, osób zarządzających budynkiem, ale również przyczyniają się do zapewnienia właściwych warunków do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji. Dodatkowym wyposażeniem, które może przyczynić się do większego bezpieczeństwa użytkowników budynków (szczególnie tych użytku publicznego) są instrukcje bezpieczeństwa, dzięki którym każdy może zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia pożarowego.

 

Ewakuacja osób niepełnosprawnych, poszkodowanych lub niesprawnością ruchową

Coraz więcej budynków adaptowanych jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Należy pamiętać, że w przypadku awarii lub zagrożenia pożarowego niemożliwym jest korzystanie z wind, co sprawia, że koniecznym jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań umożliwiających ich bezpieczną ewakuację. Ewakuacja osób niepełnosprawnych oraz starszych może wymagać wykorzystania specjalistycznego sprzętu, jakim są krzesła ewakuacyjne. Wyposażone są one w koła i uchwyty wspomagające transport osób z niepełnosprawnością ruchową znacznie usprawniając ewakuację szczególnie w budynkach piętrowych. Krzesła ewakuacyjne charakteryzują się składaną konstrukcją, która sprawia, że w momencie nieużytkowania nie zajmują dużo miejsca i nie wpływają na drożność przejść w budynku. Ewakuacja osób niepełnosprawnych oraz starszych nie różni się, pod kątem procedur, od ewakuacji innych użytkowników budynku wymaga jednak właściwego przeszkolenia załogi w zakresie użytkowania wykorzystywanego w tym celu sprzętu. Dobrze jest więc nie tylko zapewnić obecność krzeseł ewakuacyjnych, ale również zadbać o to, żeby w trakcie okresowych szkoleń przeciwpożarowych pracownicy zapoznali się ze sposobem ich działania.

W ofercie sklepu Pol Poż dostępne są najwyższej jakości rozwiązania prowadzące do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach użytkowych oraz lokalach mieszkalnych. Chcesz zabezpieczyć dom lub mieszkanie przed pożarem? Dostępne w naszym asortymencie rozwiązania pozwalają nie tylko na przeprowadzenie, w kryzysowych sytuacjach, bezpiecznej ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku, ale również zwiększenie współczynnika bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Komentarze do wpisu (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium