Kategorie blog
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Chmura tagów
TESTY WSPÓŁDZIAŁANIA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 0
TESTY WSPÓŁDZIAŁANIA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Testy współdziałania urządzeń przeciwpożarowych są równie istotne jak dokonywanie okresowych przeglądów wynikających z przepisów i dokumentacjach techniczno-ruchowych zainstalowanych urządzeń.

System sygnalizacji pożarowej (SSP) jest systemem automatycznego wykrywania zjawisk pożarowych i alarmowania pożarowego. Może być instalowany w celu ochrony życia, ochrony mienia, bądź obu tych wartości. Zakres obligatoryjnego stosowania systemów wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W § 28.1 są wyszczególnione obiekty, które podlegają takiemu obowiązkowi, zaliczają się do nich:

 • budynki handlowe lub wystawowe:

  a) jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,

  b) wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;

 • teatry o liczbie miejsc powyżej 300;

 • kina o liczbie miejsc powyżej 600;

 • budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;

 • sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500;

 • szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoria - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;

 • szpitale psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

 • domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

 • zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;

 • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;

 • budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

 • budynki zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;

 • archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

 • muzea oraz zabytki budowlane, wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

 • ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;

 • centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

 • garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujące więcej niż jedną kondygnację podziemną;

 • stacje metra i stacje kolei podziemnych;

 • dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

 • banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;

 • biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Zdjęcie 1. Brak podłączenia SKD do SSP

Montaż SSP może wynikać również z opracowanej dla danego obiektu ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Budynki stare przebudowywane, które nie spełniają aktualnych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji ludzi z budynku, bądź takie do których są podstawy stwierdzenia, że zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, również mogą zostać wyposażone w SSP jako rozwiązanie zamienne, w sytuacji nie spełnienia innych przepisów wynikających z zakresu ochrony ppoż.

Kolejną sytuacją, która będzie obligowała zarządcę obiektu do zainstalowania systemu będzie wymóg firmy ubezpieczeniowej.

System sygnalizacji pożarowej jest bardzo istotnym elementem ochrony pożarowej obiektu, gdyż realizuje następujące funkcje:

 • Wstrzymuje pracę wentylacji bytowej,

 • Zamyka przeciwpożarowe klapy odcinające w kanałach wentylacyjnych,

 • Uruchamia wentylację oddymiającą,

 • Uruchamia systemy różnicowania ciśnień,

 • Otwiera drzwi/okna napowietrzające,

 • Odblokowuje drzwi z kontrolą dostępu,

 • Uszczelnia strefy pożarowe poprzez zamknięcie drzwi, bram, rolet ppoż.,

 • Uruchamia jazdę pożarową dźwigów, zatrzymuje schody i podesty ruchome,

 • Włącza sygnalizację optyczno - akustyczną w obiekcie,

 • Transmituje sygnał alarmu pożarowego do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP,

 • Uruchamia stałe urządzenia gaśnicze,

 • Uruchamia oddzielenia stref dymowych (kurtyny dymowe),

 • Realizuje odcięcie gazu do obiektu,

 • Monitoruje pracę urządzeń przeciwpożarowych.

Wszystkie urządzenia, które są sterowane przez SSP realizują założony scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. W scenariuszu zapisane są algorytmy działania urządzeń przeciwpożarowych w zależności od miejsca wystąpienia pożaru. Matryca sterowań pożarowych jest szczegółowym zestawieniem urządzeń wraz z algorytmem sterowania tych urządzeń z SSP podczas pożaru. Zaprogramowanie centrali sygnalizacji pożarowej zgodnie z matrycą sterowań pożarowych gwarantuje realizację założonego scenariusza.

Testy współdziałania urządzeń przeciwpożarowych mają za zadanie sprawdzić poprawność współdziałania urządzeń wykonawczych z SSP.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela budynku obowiązek zapewnienia konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta urządzeń, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Sprawdzenie poszczególnych urządzeń i systemów przeciwpożarowych oddzielnie nie gwarantuje poprawności współdziałania urządzeń w trakcie pożaru. Zatem zasadne jest wykonywanie testów współdziałania urządzeń przeciwpożarowych, gdyż zwiększają one poziom bezpieczeństwa osób w obiekcie oraz mogą przyczynić się do zmniejszenia strat pożarowych.

Zdjęcie 2. Brak podłączenia zaworu odcinającego gaz do obiektu

Komentarze do wpisu (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium