Kategorie blog
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Chmura tagów
Hydranty wewnętrzne - rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa 0

Hydranty wewnętrzne - rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa

 Hydrant wewnętrzny - jest urządzeniem umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do poboru wody, celem gaszenia pożarów grupy A. Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości), a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk. Hydrant powinien być oznakowany zgodnie z Polską Normą.

 

Z uwagi na średnicę węża, w jaki są wyposażone dzielimy hydranty na trzy typy:

DN 25

DN 52

DN 33

Obligatoryjne stosowanie poszczególnych typów hydrantów wymaga się na każdej kondygnacji w strefach pożarowych:

w budynkach wysokich i wysokościowych należących do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIII i ZLV

W strefie pożarowe produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m2 i o powierzchni przekraczającej 200m2

W garażach jednokondygnacyjnych zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach postojowych

W budynkach niskich i średniowysokich ZLI, ZLII lub ZLV w strefach pożarowych o powierzchni ponad 200m2

W strefie pożarowe produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100m2 i gęstości obciążenia ogniowego 1000MJ/m2

W garażach wielokondygnacyjnych

W budynkach średniowysokich ZLIII o w strefach pożarowych o powierzchni ponad 200m2 (przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy ZLIV, jedynie wtedy gdy powierzchnia tej strefy przekracza powierzchnię 1000m2 )

Przy wejściu do pomieszczeń magazynowych i technicznych o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m2 i o powierzchni przekraczającej 200m2, usytuowanych w strefach pożarowych ZLI, ZLII, ZLII i ZLV, znajdujących się w budynkach niskich albo średniowysokich

 

W budynkach niskich ZLIII o powierzchni przekraczającej 1000m2

   

 

CHARAKTERYSTYKA HYDRANTÓW DN25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

ZASTOSOWANIE

Hydranty DN25 stosuje się w budynkach użyteczności publicznej (np. sklep, szkoły, banki) oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego (np. hotele, internaty)

SKŁAD HYDRANTU

 • Szafka hydrantowa - najczęściej występują szafki w kolorze czerwonym lub białym, należy jednak pamiętać, że ten element może być wykonany w dowolnych odcieniach, koniecznie jest jednak oznakowanie zgodne z Polską Normą. Na rynku dostępne są różne wykonania szafek z miejscem na gaśnice, z drzwiami w ściance bocznej i dekoracyjne. Występują również hydranty DN25 bez szafki hydrantowej.
 • Zawór hydrantowy 25 mosiężny lub aluminiowy
 • Półsztywny wąż hydrantowy o średnicy 25 mm i długościach 20 lub 30mb
 • Prądownica hydrantowa DN25 na stałe podłączona do węża
 • Bęben hydrantowy/zwijadło: Na ten element nawinięty jest wąż, zwijadło wychyla się na 180st. Zwijadło musi mieć kolor czerwony
 • Znak „Hydrant wewnętrzny”

WYDAJNOŚĆ HYDRANTU

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,0 dm3/s

ŚREDNICE NOMINALNE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH HYDRANTY

Średnice nominalne przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty DN25, powinny wynosić, co najmniej 25mm

 Hydrant wewnętrzny fi 25 DN25

CHARAKTERYSTYKA HYDRANTÓW DN52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADNYM

ZASTOSOWANIE

Hydranty DN52 stosuje się w budynkach produkcyjnych oraz magazynowych

SKŁAD HYDRANTU

 • Szafka hydrantowa: najczęściej występują szafki w kolorze czerwonym lub białym, należy jednak pamiętać, że ten element może być wykonany w dowolnych odcieniach, koniecznie jest jednak oznakowanie zgodne z Polską Normą. Na rynku dostępne są różne wykonania szafek z miejscem na gaśnice lub dodatkowy wąż, z drzwiami w ściance bocznej oraz dekoracyjne.
 • Zawór hydrantowy 52 mosiężny lub aluminiowy.
 • Płasko składany wąż hydrantowy o średnicy 52 mm i długościach 15 lub 20 mb (w hydrantach DN52 istnieje możliwość wyposażenia w dodatkowy odcinek węża, w przypadku pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż).
 • Prądownica hydrantowa DN52 na stałe podłączona do węża.
 • Element na którym umieszczony jest wąż, czyli kołyska, kosz lub zwijadło.
 • Znak „Hydrant wewnętrzny”

WYDAJNOŚĆ HYDRANTU

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 2,5 dm3/s

ŚREDNICE NOMINALNE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH HYDRANTY

Średnice nominalne przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty DN52, powinny wynosić, co najmniej 50mm

Hydrant wewnętrzny DN52 fi 52

 

CHARAKTERYSTYKA HYDRANTÓW DN33 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

ZASTOSOWANIE

Hydranty DN33 stosuje się w garażach.

SKŁAD HYDRANTU

 • Szafka hydrantowa: najczęściej występują szafki w kolorze czerwonym lub biały, należy jednak pamiętać, że ten element może być wykonany w dowolnych odcieniach, koniecznie jest jednak oznakowanie zgodne z Polską Normą. Na rynku dostępne są różne wykonania szafek z miejscem na gaśnice, z drzwiami w ściance bocznej i dekoracyjne. Występują również hydranty DN33 bez szafki hydrantowej.
 • Zawór hydrantowy 52 z redukcją skośną lub zawór kulowy 5/4’’
 • Półsztywny wąż hydrantowy o średnicy 33 mm i długościach 20 lub 30 mb
 • Prądownica hydrantowa DN33 na stałe podłączona do węża
 • Bęben hydrantowy/zwijadło: Na ten element nawinięty jest wąż, zwijadło wychyla się na 180st. Zwijadło musi mieć kolor czerwony
 • Znak „Hydrant wewnętrzny”

WYDAJNOŚĆ HYDRANTU

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,5 dm3/s

ŚREDNICE NOMINALNE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH HYDRANTY

Średnice nominalne przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty, powinny wynosić, co najmniej 50mm

Hydrant wewnętrzny DN33

 

Zasady rozmieszczania hydrantów wewnętrznych (bez względu na ich typ)

    Umieszcza się je przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności przy wejściach do budynku, w przejściach i na korytarzach, przy wejściach na poddasza, przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.

    Hydranty muszą znajdować się na każdej kondygnacji.

    Zasięg hydrantów musi obejmować całą powierzchnię budynku, z uwzględnieniem długości węża oraz zasięgu efektywnego rzutu wody (3 lub 10 metrów).

    Zawory odcinające hydrantów muszą znajdować się na wysokości 1,35+/-0,1m od podłogi. Zawory powinny być umieszczone nasadą tłoczną do dołu i zamontowane w sposób umożliwiający łatwe podłączenie węża oraz otwieranie i zamykanie zaworu.

    Przed hydratem powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń niezbędna do rozwinięcia węża.

 

Uwagi dotyczące czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych

   Hydranty wewnętrzne są według definicji urządzeniami przeciwpożarowymi. Urządzenia te należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi. Czynności te należy przeprowadzać w okresach zgodnych z instrukcją Producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Mogą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi oraz wiedzy o procedurach zalecanych przez Producentów i wymaganiach normy PN-EN 671-3.

Zakres czynności wykonywanych w ramach usług konserwacyjnych:

 • Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych podzespołów hydrantu oraz przewodów zasilających w wodę,
 • Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia na wylocie prądownicy Pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do ewentualnego użycia,
 • Oznakowanie hydrantu po przeglądzie etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą kolejnego przeglądu i pieczątką konserwatora,
 • Próba ciśnieniowa węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, wykonywana raz na 5 lat.

Komentarze do wpisu (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium