PROMADUR - wodorozcieńczalny, ognioodporny lakier do drewna

Status: dostępny
Czas realizacji: 1-3 dni
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena brutto: 877,79 zł 877.79
Cena netto: 713,65 zł
ilość szt.
Zyskujesz 35 pkt [?]

towar niedostępny

Ocena: 4.66667
Producent: PROMAT
Kod produktu: 4060213
Pin It

Opis

PROMADUR® to wodorozcieńczalna, przezroczysta powłoka pęczniejąca, niezawierająca rozpuszczalnika, służąca do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. To reaktywna farba ognioochronna najnowszej generacji, nadająca właściwą odporność ogniową drewnianym elementom konstrukcyjnym. Ze względu na swoją przezroczystość, naturalna powierzchnia materiałów drewnianych pozostaje widoczna, a estetyka drewna naturalnego jest w pełni zachowana.

Zalety

 • Wysoki stopień przezroczystości (po aplikacji widoczna struktura drewna)

 • Zabezpieczenie do klasy odporności ogniowej R120

 • Reaktywna farba ogniochronna najnowszej generacji

 • Obniża stopień palności elementów drewnianych

PROMADUR® w trakcie pożaru pęcznieje wytwarzając izolacyjną pianę, która chroni drewno przed kontaktem z powietrzem (tlenem), obniżając palność i spowalniając przewodzenie energii (ciepła) pochodzącego od ognia do elementów drewnianych, podnosząc ich odporność ogniową.

PROMADUR® może być stosowany tylko wewnątrz budynków. W normalnych warunkach, stosowanie warstwy wierzchniej nie jest konieczne. Aczkolwiek w celu podwyższenia odporności na wilgoć i poprawy właściwości mechanicznych (m.in. odporności na ścieranie) można zastosować

PROMADUR® Top Coat. PROMADUR® jest przyjazny dla środowiska ze względu na niską zawartość LZO i brak w składzie formaldehydu.

ZASTOSOWANIE:

PROMADUR® stosuje się w celu obniżenia stopnia palności powierzchni drewnianych. Zgodnie z PN-EN-13501 jest wyrobem niezapalnym, co stanowi najwyższą możliwą klasę dla drewna naturalnego chronionego przed ogniem z zastosowaniem powłoki reaktywnej.

Odporność ogniowa drewnianych elementów nośnych (kolumn, belek, stropów i ścian) może zostać podniesiona poprzez zastosowanie pojedynczej powłoki PROMADUR®. Odporność ogniowa elementu drewnianego zależy od jego przekroju, kształtu, materiału, z jakiego został zrobiony (rodzaj drewna: iglaste lub liściaste, drewno lite, klejone, piłowane, strugane), gęstości drewna, dostępności tlenu oraz ilości i jakości zastosowanych powłok ogniochronnych. W zależności od powyższych czynników, PROMADUR® podnosi klasę odporności ogniowej elementów drewnianych do 120 minut (R120).

PROMADUR® można stosować we wszelkiego rodzaju budynkach, takich jak hotele, restauracje, szkoły, budynki użytku publicznego, muzea, biblioteki, biura i domy prywatne.

REAKCJA NA OGIEŃ:

Konstrukcyjne lite drewno, płyty wiórowe i sklejka (o minimalnej grubości 12 mm) chronione z zastosowaniem PROMADUR® w ilości 300 g/m2 osiągają klasę reakcji na ogień B-s1, d0.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA:

PROMADUR® jest powłoką ochronną, która wpływa na odporność ogniową konstrukcji nośnych. Ocena odporności ogniowej jakiegokolwiek elementu drewnianego jest zawsze kombinacją podstawowej odporności ogniowej niezabezpieczonego elementu drewnianego i udziału materiału zabezpieczającego określonego zgodnie z PN-EN 1995-1-2:2008.

Klasa odporności ogniowej chronionych elementów drewnianych musi być określona w oparciu o otrzymane wartości tf →t ch i kβ (na podstawie PN-EN 13381-7:2004), zgodnie z wymogami PN-EN 1995-1-2:2008.

OGÓLNE ZALECENIA STOSOWANIA:

PROMADUR® jest specjalistyczną powłoką ogniochronną, którą należy nanosić na powierzchnię drewna przy użyciu pędzla lub wałka (wałki o krótkim włosiu) lub – w przypadku bardzo dużych powierzchni – z użyciem sprzętu do natrysku hydrodynamicznego (zalecany rozmiar dyszy: 0,015”).

Przed rozpoczęciem nakładania produkt należy dokładnie wymieszać. Wyrób jest gotowy do użytku, aczkolwiek w miarę potrzeb można go rozcieńczać wodą w stosunku 30 ml wody na 1 l produktu (3%). Narzędzia należy umyć ciepłą wodą niezwłocznie po ich użyciu.

Warunki w trakcie nakładania i podczas schnięcia:

• temperatura > +6°C,

• wilgotność względna < 80%,

• zawartość wilgoci w drewnie, lub materiałach drewnianych < 15%.

Powierzchnię drewna należy każdorazowo skontrolować pod kątem właściwego przylegania produktu: nie może być ona brudna, pokryta pyłem, tłuszczem, woskiem, pleśnią, olejem, klejami ani jakimikolwiek innymi materiałami mogącymi wpłynąć negatywnie na przyleganie PROMADUR®.

W przypadku, gdy niektóre składniki materiałów drewnianych nie są znane, zalecane jest wykonanie próby poprzez pokrycie wyrobem niewielkiego obszaru. Nie należy nakładać kolejnej warstwy PROMADUR® przed całkowitym wyschnięciem warstwy poprzednio nałożonej.

Jak określić klasę odporności ogniowej chronionego elementu drewnianego?

Norma PN-EN 1995-1-2:2008 przedstawia procedury dotyczące określania odporności ogniowej konstrukcyjnych elementów drewnianych z powierzchniami wstępnie chronionymi przed działaniem ognia. Dzieli okresy czasu nominalnego na interwały o różnych wskaźnikach zwęglenia, w zależności od wpływu materiału ochronnego na wskaźnik zwęglenia.

Najważniejsze parametry to:

 • głębokość zwęglania: odległości między zewnętrzną powierzchnią elementu drewna przed rozpoczęciem zwęglania a powierzchnią zwęgloną;
 • czas do uszkodzenia t f : czas, po upłynięciu którego następuje uszkodzenie warstwy ochronnej w związku z oddzieleniem się znaczącej powierzchni materiału lub nagłym znaczącym wzrostem temperatury chronionej powierzchni drewnianej;
 • początek zwęglania tch : czas rozpoczęcia zwęglania elementów zabezpieczonych;
 • prędkość zwęglania β : prędkość zwęglania elementu drewnianego przy wystawieniu na działanie ognia zgodnie z ISO 834.

Dla powierzchni chronionych za pomocą wyrobów ognioochronnych, należy wziąć pod uwagę, że:

 • początek zwęglania jest opóźniony do czasu t ch ;
 • zwęglanie może rozpocząć się przed uszkodzeniem i zachodzić będzie w tem - pie niższym niż tempo zwęglania drewna niechronionego (wartości podano w PN-EN 1995-1-2:2008) do czasu uszkodzenia warstwy ochronnej t f ;
 • po upłynięciu czasu do uszkodzenia warstwy ochronnej tempo zwęglania wzrasta do czasu osiągnięcia głębokości zwęglania równej głębokości zwęglania takiego samego elementu bez warstwy ochronnej lub do głębokości 25 mm, zależnie od tego, który z okresów jest krótszy;
 • • podczas etapu końcowego tempo zwęglania powraca do wartości dla elementu drewnianego niechronionego ( β o w przypadku zwęglania jednokierunkowego, np. podłóg lub ścian, lub βn dla zwęglania dwukierunkowego, np. belek czy słupów.

Metody badawcze dla określenia powyższych parametrów podano w PN-EN 13381-7.

Wartości odporności ogniowej

Belki i słupy

PROMADUR® 468 g/m2 : Czas do uszkodzenia materiału ogniochronnego: tf →t ch = 13 min. Stosunek prędkości zwęglania konstrukcji chronionej β´´ do niezabezpieczonej β´ kβ = β´´/β´:

 • 15 min: kβ = 0,57
 • 30 min: kβ = 0,91
 • 45 min: kβ= 0,94
 • 60 min: kβ = 0,95

PROMADUR® 181 g/m2 : Czas do uszkodzenia materiału ogniochronnego: tf →t ch = 7 min Stosunek prędkości zwęglania konstrukcji chronionej β´´ do niezabezpieczonej β´ kβ = β´´/β´:

 • 15 min: kβ = 0,86
 • 30 min: kβ = 0,91

Strop i ściany

PROMADUR® 468 g/m2 : Czas do uszkodzenia materiału ogniochronnego: tf →t ch = 12 min Stosunek prędkości zwęglania konstrukcji chronionej β´´ do niezabezpieczonej β´ kβ = β´´/β´:

 • 15 min: kβ = 0,75
 • 30 min: kβ = 0,94
 • 45 min: kβ= 0,97
 • 60 min: kβ = 0,98

PROMADUR® 181g/m2 : Czas do uszkodzenia materiału ogniochronnego: tf →t ch = 6 min Stosunek prędkości zwęglania konstrukcji chronionej β´´ do niezabezpieczonej β´ kβ = β´´/β´:

 • 15 min: kβ = 0,72

Charakterystyka produktu

 • Kolor: przezroczysty
 • Gęstość (g/cm3): 1,30 +/- 0,05
 • Lepkość przy 20°C: 500 – 3.500 mPa x s
 • Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
 • Temperatura stosowania: pomiędzy +6°C a +35°C
 • Informacje dotyczące nakładania: do 500 g/m2 na jedną warstwę

Czas schnięcia

Jak w przypadku wszystkich farb i powłok, czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia i wilgotności względnej.

Czas schnięcia przy ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 65% wynosi 24 godziny na warstwę. Po wyschnięciu powierzchnia pokryta PROMADUR® może być oczyszczona przy użyciu suchej i miękkiej szmatki. Nie należy czyścić powierzchni przy użyciu rozpuszczalnika, kwaśnych i zasadowych środków czyszczących.

Powłoka wykańczająca

PROMADUR® został poddany badaniom jako kompletny system i wykończony bezbarwnym impregnatem nawierzchniowym PROMADUR® Top Coat (około 80 - 100 g/m2 ). Warstwa wierzchnia może zostać nałożona po zupełnym wyschnięciu powłoki pęczniejącej. PROMADUR® Top Coat poprawia odporność na wilgoć i charakterystykę mechaniczną (włączając w to odporność na ścieranie).

Uwaga: PROMADUR® staje się przezroczysty po zupełnym wyschnięciu i w pierwszych tygodniach po nałożeniu jest podatny na nacisk.

Dostawa i składowanie

Wiaderka plastikowe 12,5 kg.

Okres przydatności wyrobu przechowywanego w oryginalnych zamkniętych wiaderkach w temperaturze od +5°C do +35°C to 12 miesięcy.

Przechowywać powyżej temperatury zamarzania. Wyrób jest niepalny.

Dane techniczne

Zastosowanie Do zabezpieczenie drewnianych, nośnych elementów budynku w celu podniesienia ich odporności ogniowej, nawet do 120min. - R120; do ogniochronnego zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych
Podkład/Ogniochronna/Warstwa nawierzchniowa Warstwa ogniochronna (wymaga zastosowania warstwy nawierzchniowej PROMADUR® Top Coat )
Opakowanie fabryczne Wiaderko z tworzywa
Pojemność/masa opakowania 12,5kg
Kolor Bezbarwny
Postać produktu Farba
Wymagana grubość zabezpieczanych elementów Co najmniej 12mm
Klasyfikacja ogniowa zabezpieczonego drewna B-s1,d0; [podaj przekroje i rodzaje drewna elementów nośnych, podamy Ci zużycie środka do uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej]
Klasyfikacja ogniowa zabezpieczonych materiałów drewnopodobnych B-s1,d0
Klasyfikacja NRO Tak
Zużycie 300gr na 1m2
Można stosować na stare powłoki malarskie Nie
Czas schnięcia 24h
Do zastosowania na zewnątrz Jedynie wewnątrz
Dodatkowe właściwości Nie stosować na podłogi
Producent Promat Top
Rozpuszczalność Wodorozcieńczalny

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium