SPRZĘT GAŚNICZY W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH ZAKŁADÓW PRACY: REGULACJE PRAWNE, WYMAGANIA 0
SPRZĘT GAŚNICZY W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH ZAKŁADÓW PRACY: REGULACJE PRAWNE, WYMAGANIA

gaśnice powinny być wyposażone wszystkie budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, magazynowe oraz zawierające pomieszczenia zagrożone wybuchem (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. nr 109 poz. 719). Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do grup pożarów jakie mogą wystąpić w obiekcie, rozróżniamy grupy: A, B, C, D i F.

 

 Grupy pożarów, typy pożarów Pożar materiałów stałych, zwykle pochodzenia
organicznego, których spalanie zachodzi z tworzeniem
żarzących się węgli (np. drewno, węgiel)
Grupa pożarów, typu pożarów  Pożary cieczy palnych (np. nafta) oraz materiałów
stałych topiących się pod wpływem ciepła
(np. parafina, smoła)
 Grupy pożarów, typy pożarów Pożary gazów palnych (np. metan, propan)
 Grupy pożarów, typy pożarów Pożary metali (np. lit, potas)
 Grupy pożarów, typy pożarów Pożary tłuszczów i olejów jadalnych w urządzeniach
kuchennych

 

Jedna jednostka środka gaśniczego (2 kg lub 3 dm3 [litry] w zależności od jego rodzaju) powinna przypadać na każde:

  • 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynkach niewyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze,
  • użyteczności publicznej, czyli budynki przeznaczone na potrzeby np. kultury, oświaty, gastronomii, oświaty, czy usług,
  • zamieszkania zbiorowego (np. hotele, motele, pensjonaty),
  • z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem,
  • produkcyjne i magazynowe (w tym garaże) o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500MJ/m2


300 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynkach niewymienionych powyżej, z wyjątkiem budynków mieszkalnych. Dodatkowo stacje paliw płynnych powinny wyposażyć się w sprzęt gaśniczy w ilościach:


Gaśnice dzielimy również pod względem środka gaśniczego jaki zawierają. Występują jako gaśnice o masach:

2, 4, 6, 9, 12 kg. Służą do gaszenia pożarów ABC lub BC.

 

GAŚNICE PROSZKOWE – oznakowanie GP

Gaśnica proszkowa GP2x, GP-2x, 2 kg Gaśnica proszkowa GP4x, GP-4x, 4 kg Gaśnica proszkowa GP6x, GP-6x, 6 kg Gaśnica proszkowa GP9x, GP-9x, 9 kg Gaśnica proszkowa GP12x, GP-12x, 12 kg
GP-2x GP-4x GP-6x GP-9x GP-12x

 

Występują jako gaśnice o masach: 2, 4, 6, 9, i 12 kg. Służą do gaszenia pożarów ABC lub BC.
Cechuje je wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się przede wszystkim na ich działaniu przerywającym proces palenia, będący reakcją chemiczną. Proszki przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów stałych, cieczy i gazów palnych. Można używać je do urządzeń elektrycznych pod napięciem 1 kV, występują też gaśnice w wersji energetycznej „E” do 245 kV. Stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany, mogą ulec zniszczeniu. Ograniczenie stosowania proszków ma miejsce przede wszystkim w aparaturze i urządzeniach precyzyjnych, ponieważ proszek może spowodować zatarcie elementów ruchomych. Znajdują szerokie zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego, m.in. dla warsztatów, magazynów, hal produkcyjnych, stacji paliw oraz budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

 

GAŚNICE PIANOWE, WODNO-PIANOWE – oznakowania GPN, GWP, GW

Gaśnica pianowa 6 litrów Gaśnica pianowa 9 litrów    

Występują jako gaśnice o pojemnościach: 6 l i 9 l. Służą do gaszenia pożarów AB. Środkiem gaśniczym zawartym w gaśnicy pianowej jest piana gaśnicza, powstająca przez energiczne zmieszanie wodnych roztworów z gazem. Gaśnice te stosuje się do gaszenia grup pożarów A i B (m. in. drewna, papieru, tkanin), jednak ich użycie powoduje zabrudzenie, a często także zniszczenie książek, dokumentów, tkanin. Często stosowane są do zabezpieczania farb, paliw, olejów. Występują wśród nich gaśnice do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych do 1 kV. Najszersze zastosowanie znalazły w halach produkcyjnych oraz magazynach cieczy palnych, ale oczywiście mogą być stosowane również w szkołach, biurach i innych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

 

WODNO-MGŁOWE – oznaczenie GWM

Występują jako gaśnice o pojemnościach: 3 l i 6 l. Służą do gaszenia pożarów AF. W gaśnicach tych zastosowano technologię wytwarzania mgły wodnej. Działanie mgły wodnej polega na zjawisku
chłodzenia i wypierania tlenu z otoczenia palącego się materiału. Używanie ich pozwala na zminimalizowanie szkód powstałych przy gaszeniu wodą czy pianą gaśniczą. Doskonale nadają się do gaszenia odzieży na ludziach, ważnych dokumentów i urządzeń – nie pozostawiają śladów po
użyciu. Dodatkowo doskonale sprawdzają się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów spożywczych. Zastosowanie: pomieszczenia kuchenne, biura, archiwa, pomieszczenia medyczne, kancelarie prawnicze.

 

ŚNIEGOWE – oznakowanie GS

Występują jako gaśnice o pojemnościach: 2 kg i 5 kg. Służą do gaszenia pożarów grupy B. Środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla – CO2. Jest to gaz obojętny, rozpręża się oziębiając do temperatury -78OC. Przeznaczone są do gaszenia w zarodku pożarów cieczy palnych, tworzyw sztucznych oraz pożarów instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem do
1000 V (występują wersje energetyczne do 245 kV). Powinny być stosowane w halach przemysłowych, laboratoriach, aptekach, lakierniach oraz wszelkiego rodzaju składach cieczy i gazów palnych. Należy pamiętać, że nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi!

 

HALONOWE – oznaczenie GH

Występują jako gaśnice o masie 2 kg. Służą do gaszenia pożarów BC.
Na polskim rynku występuje jeden rodzaj gaśnicy halonowej – GH2x. Środkiem gaśniczym jest gaz FE-36TM, zwany czystym środkiem gaśniczym. Zastosowanie FE-36 eliminuje ryzyko odmrożeń skóry oraz ryzyko uszkodzeń czułych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Gaśnica doskonale sprawdza się w serwerowniach, laboratoriach oraz samolotach. Gaśnica może być stosowana w zakresie temp. od -20 do +60OC.

 

Dodatkowo na polskim rynku wyróżniamy urządzenia gaśnicze, wprowadzane do obrotu na podstawie deklaracji zgodności producenta. Największe grupy to urządzenia gaśnicze „komputerowe” oraz urządzenia gaszące metale.

 

URZĄDZENIA GAŚNICZE „KOMPUTEROWE” – oznaczenia UGS, UGSE, GSE

Występują jako urządzenia o masie środka gaśniczego 2 kg, którym jest dwutlenek węgla.
Jak sama nazwa wskazuje przeznaczone są do gaszenia monitorów, komputerów, sprzętu RTV, rozdzielni i szaf sterowniczych będących pod napięciem do 1 kV. Ze względu na budowę dyszy urządzenia te nie powodują szoku termicznego, jaki powstaje przy użyciu gaśnic śniegowych.

 

URZĄDZENIA GASZĄCE METALE – oznaczenie UGM

Występują jako urządzenia o pojemnościach: 6 kg i 12 kg.
Służą do gaszenia pożarów D.
Środkiem gaśniczym jest proszek gaśniczy Pulvex. Mają zastosowanie przy zabezpieczeniu obiektów przemysłowych, w których wykonuje się obróbkę metali, warsztatach mechanicznych, czy specjalistycznych laboratoriach.

 

Sprzęt gaśniczy powinien znajdować się w miejscach dostępnych i widocznych, np. na korytarzach, przy wejściach do budynku i pomieszczeń, czy na klatkach schodowych. Długość dojścia do gaśnicy z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek nie powinna przekraczać 30 metrów oraz powinien być zapewniony do niej dostęp o szerokości co najmniej 1 metra. Sprzętu nie należy umieszczać w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła i uszkodzenia mechaniczne (dobrą praktyką jest używanie wieszaków do gaśnic lub szafek ochronnych). W obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli tylko warunki techniczne na to pozwalają.

 

Pamiętaj!
Miejsce umieszczenia gaśnicy powinno być oznakowane, zgodnie z obowiązującymi normami!

Komentarze do wpisu (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium